Listing 1: netstat Output

Proto Recv-Q Send-Q Local Address  Foreign Address State
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:7        0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:9        0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:13       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:19       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:37       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:21       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:23       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:514       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:513       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:110       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:540       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:11       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:15       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:107       0.0.0.0:*     LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:80       0.0.0.0:*     LISTEN